Den viktigaste parametern är att sätta en budget som täcker in samtliga kostnader förknippade med bilköpet, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen.